h u i s  v a n  v r e d e,   e e n  p l a a t s  v a n  r u s t  e n  o n t m o e t i n g

n-THABOR

Huis van Vrede is een initiatief van Nieuw Thabor Solidariteit vzw.

Nieuw Thabor Solidariteit (afgekort: n-Thabor) is een actie & reflectie georiënteerde organisatie die in 1998 werd opgericht met het idee om te ijveren voor vrede en eenheid onder volkeren en voor de promotie van geweldloos communiceren. In de beginjaren is de vereniging actief geweest in België onder internationale studenten uit Afrika en Azië. Tussen 2005 en 2013 was n-Thabor ook ter plaatse in Afrika werkzaam.  De vzw zocht er met de plaatselijke bevolking naar alternatieven om te ontsnappen aan armoede en aan verdeeldheid en geloofde dat de promotie van een vredecultuur hiertoe kan bijdragen.  Verstandhouding onder gemeenschappen is hierbij belangrijk.

Sinds 2013 is de vereniging opnieuw hoofdzakelijk in België actief, met diverse lopende sociale media projecten.  In 2017 werd Huis van Vrede opgericht, een meditatie en ontmoetingsruimte voor iedereen zonder uitsluiting.

n-Thabor heeft als vrede promotor een duidelijke missie: aansturen op een beweging die gelooft in de idealen van een rechtvaardiger wereld.  Ze verwelkomt initiatieven die maatschappelijke krachten oproepen die hiertoe kunnen bijdragen: onderwijs, arbeidersactivisme, religie, de markt, enz.  Voor de NGO zijn het niet namen die tellen maar personen en een samenwerken waarin ieder individu en eidere groep zich tenvolle kan ontwikkelen.

Om deze missie te volbrengen sluit n-Thabor aan bij de Unesco oproep om werk te maken van een mondiale cultuur van vrede en geweldloosheid, of:

". . . een set van waarden, attitudes, gedragsmodes en levenswijzen die geweld verwerpen en conflicten voorkomen door hun oorzaken weg te nemen teneinde problemen op te lossen door middel van dialoog en negotiëren tussen individuen, groepen en naties (UN Resolutie A/RES/52/13: Cultuur van vrede en A/RES/53/243, Verklaring en Actieprogramma voor een Cultuur van Vrede)."

n-Thabor engageert zich occasioneel met programma's in het Zuiden.  Een overzicht is te vinden op de bovenbanner (deelpagina's) van deze pagina.

De vzw heeft ook een Facebook pagina: Belgen voor vrede (in religie).  Op deze pagina reflecteren gelovigen en ongelovigen met elkaar over de plaats van religie in een samenleving die streeft naar mensenrechten.

n-Thabor onderschrijft het Unesco Manifest 2000.

Nieuw Thabor Solidariteit v.z.w./a.s.b.l. is een niet-winstgevende vereniging geregistreerd onder Belgische wet. Registratienummer: 464.777.775.

 

 

 

 

Disclaimer  Bestuur & statuten