h u i s  v a n  v r e d e,   e e n  p l a a t s  v a n  r u s t  e n  o n t m o e t i n g

n-THABOR > Nigeria 2005-2013 Gender, microprojecten en conflict
2005-2013

Gender, microprojecten en conflict

Plaats: Kaduna, Noord Nigeria  •  Referent: Thierry Limpens  •  Budget: 20.000 Euro


Tussen 2005 en 2013 is n-Thabor actief in Kaduna, de hoofdstad van een Nigeriaanse deelstaat in het centrale Noorden. Daar wordt het project 'scholierentalent' opgericht, een solidariteitsinitiatief voor weduwes en hun schoolgaande kinderen.  Dit heeft een dubbel doel. Enerzijds de empowerment van achtergestelde families in een land dat geplaagd wordt door sociale ongelijkheid, anderzijds de promotie van een cultuur van vrede zoals die leeft onder de mensen. De dagelijkse werking van het project wordt geleid door twee lokale verantwoordelijken.

De eerste pijler van 'scholierentalent' spitst zich toe op het mogelijk maken van onderwijs voor weeskinderen die wel het talent hebben om te studeren maar het financieel te moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld van de lessen te kunnen verzekeren. Alle deelnemende scholieren zijn wees langs vaders zijde en leefden samen met hun moeder en de rest van de kinderen. Het project was gebaseerd op negen families.  

Als tweede pijler in dit project organiseert n-Thabor vormingen en discussiesessies over thema’s die bijdragen tot de promotie van een cultuur van vrede. Hiermee komt het tegemoet aan een nood die er leeft onder Nigerianen die kiezen voor verstandhouding in een land waar jaarlijks honderden tot duizenden mensen omkomen in civiele conflicten.  


ONDERZOEKSRESULTATEN

Dit project steunt op de verschillende pijlers van Unesco's 'cultuur van vrede' doelstellingen, waaronder vooral: gender gelijkheid, vredeseducatie, sociale integratie, democratische deelname, veiligheid.

 • Gender
  • De moeders-weduwes in het project geven allen aan dat met het wegvallen van hun echtgenoot ze door een diep financieel dal zjin gegaan of er nog inzaten op het moment van de intake. Bij het huwen hebben ze als huismoeders hun eigen carrièremogelijkheden opgegeven.   
  • De moeders willen aan hun dochters een andere toekomst aanbieden.  Ze laten hen zo lang mogeljk school lopen, maar hopen dat er meer gender gelijkheid komt in de samenleving.  Een deel van de moeders in het project hebben zelf van een opleiding genoten, maar daarmee werd niets gedaan van zodra ze huwden.
 • Microprojecten
  • Als voorbereidende onderzoekslijn werd gekozen om de waarde te kennen van wat in de NGO wereld heet 'microprojecten'.  Deze bestaan uit het toekennen van microleningen aan inkomstgenererende activiteiten waarmee de werkloze bevolking probeert te overleven.  Met het project wordt ook de verkoop getest van een paar koeien op een lokale dierenmarkt en ontdekt hoe deze laatste wordt gepatroneerd door enkele rijke handelaars.  De koeien worden uiteindelijk met verlies verkocht. 
  • Daarna organiseert het project de productie van een lot stof waarmee lokale kleren werden gemaakt.  Ook hier is de verkoop moeilijk omdat weinig mensen koopkracht hebben.  Velen stellen voor om op krediet te kopen. 
  • Uit deze marktanalyses concludeert het project dat de gebruikelijke vorm in de NGO wereld om microleningen toe te kennen riscant is vanwege marktverzadiging, vanwege gebrek aan regulering (probleem van patronisering) en een ontbrekende koopkracht.  
  • Deze conclusies hebben een rol gespeeld om bij de toekenning van een microproject aan de moeders in het hoofdproject geen leningen toe te kennen maar een financiële toelage.  Bevindingen met de moeders bevestigen dat niet iedereen geschikt is om handel te drijven, vooral niet om een stabiele plaats te verwerven op een overzadigde markt met ongelijke verhoudingen.  Weduwes vragen dan ook terecht aan de overheid dat meer aandacht wordt besteed aan hun lot en aan de werkloosheid in het algemeen.
 • Conflict 
  • Nigeria is gekend voor haar zogenaamd moslim-christen conflict.  Wat dit betreft, leren de ervaringen van het project dat veel Nigeriaanse gelovigen een passieve verdraagzaamhed tonen ten overstaan van het geloof van de ander dat ze als 'verkeerd' bestempelen.  Moorden uit religieuze overtuiging is zeldzaam.  De bloedige conflicten van de afgelopen decennia die het leven hebben gekost aan duizenden mensen en die miljoenen intern in het land deed verplaatsen, worden door de bevolking aangeven als 'politieke conflicten van een handjevol belanghebbers'. 
  • In het klimaat van ethnisch-religieus segregeren is het soms moeilijk om voor het project een plaats te vinden waar moslims en christenen kunnen samenkomen.  Desondanks is dit dikwijls wel mogelijk, en kan er vergaderd worden zowel in islamitische als christelijke centra.  
  • De wijk waar het project gehuisvestigd is, wordt gekenmerkt door zijn interreligieus en interethnisch samenleven van de bevolking.  Het project ondervindt geen problemen om een religieus-ethnisch gemengde groep samen te stellen van weduwes en weeskinderen. 

PUBLICATIES & MEDIA

Over dit project wordt voornamelijk gepubliceerd rond politiek, religie en conflict.  Teksten toegespitst op gender worden in het Engels op academisch niveau gepubliceerd. 

 

 

 

 

Disclaimer  Bestuur & statuten