h u i s  v a n  v r e d e,   e e n  p l a a t s  v a n  r u s t  e n  o n t m o e t i n g

ONAFHANKELIJK

Inclusiviteit, mensenrechten, vrijheid

Huis van Vrede hangt van geen enkele specifieke filosofie of godsdienst af, en sluit er ook geen uit.  Behalve als het om haatverspreiding gaat.

Huis van Vrede, net als zijn organisator Nieuw Thabor Solidariteit vzw, is actief in het kader van de UNESCO oproep om werk te maken van een mondiale cultuur van vrede en geweldloosheid.

De hoeksteen van de Huis van Vrede spiritualiteit is de inclusieve aanpak, zowel in de theorie als in de praktijk, met inachtneming van de mensenrechten en de persoonlijke vrijheid, met als doel de volkomen ontplooiing van elkeen. Huis van Vrede gelooft in stille meditatie/rust, in zich terug te trekken in innerlijkheid, zonder dat die inkeer los staat van een openheid op de wereld, op thema's van sociale gerechtigheid, van verzoening, van eco-spiritualieit, van gender gelijkheid, ... 

 

 

 

 

Disclaimer  Bestuur & statuten