h u i s  v a n  v r e d e,   e e n  p l a a t s  v a n  r u s t  e n  o n t m o e t i n g

LID WORDEN?

De rust en kracht in je

Huis van Vrede stelt tot rust komen in het leven centraal, wat omschreven kan worden met ‘meditatie’ of 'tot inkeer komen'. Dit kan verschillende vormen aannemen. We kunnen een halfuurtje onze ogen sluiten en ons hart leegmaken van alles wat we in ons leven als druk ervaren. We kunnen het ook door halt te houden om na denken over wat ons bezig houdt, over alles wat mooi is. Huis van Vrede gelooft niet in het opleggen van een formule als vorm van innerlijke rust opzoeken. Iedereen doet het op een eigen manier en met eigen krachten.  

Wij bieden een warme en betrouwbare omgeving waarin je innerlijke zelf zich kan ontplooien, zonder verplichtingen of adders onder het gras. Je kunt samen met anderen, die ook op zoek zijn, de kracht in jezelf ontdekken en een stuk van je eigen weg afleggen.

Foto's onderaan: « In de drukke stad of in de stille natuur, als je vrede hebt, ervaar je rust. Dan vind je verzoening met jezelf, de anderen en je omgeving. »


 

 

Lid worden van Huis van Vrede?

Huis van Vrede heeft geen groepen.  Het werkt met een open lidmaatschap aangegaan door individuele personen.  Wie wenst toegelaten te worden, wordt voorgedragen door een lid die de kandidaat voorstelt.  De leden engageren zich om progressieve, vrijdenkende spirituele waarden voor te leven.       

Huis van Vrede leden zijn vrij te beslissen om samen te komen en bijeenkomsten te houden.  De leden streven vooral naar een persoonlijk ritme van dagelijks leven waarin ze momenten van stilte, van inkeer inbouwen.  Dit kan gepaard gaan met gebed of met teksten die aanzetten tot verinnerlijking. 

Lid worden van Huis van Vrede is een vrij en open engagement dat persoonlijk wordt ingevuld en dat ook altijd kan worden opgezegd. 

 

 

 

 

Disclaimer  Bestuur & statuten