h u i s  v a n  v r e d e,   e e n  p l a a t s  v a n  r u s t  e n  o n t m o e t i n g

Bestuur en statuten

Bestuur en statuten Nieuw Thabor Solidariteit vzw

Huis van Vrede wordt georganiseerd door Nieuw Thabor Solidariteit vzw.

Nieuw Thabor Solidariteit is een niet-winstgevende vereniging geregistreerd onder Belgische wet. Registratienummer: 464.777.775

Op de Foto: De Berg Thabor. Een bezoek aan de Berg Thabor in 1998 in Palestina/Israël ligt aan de oorsprong van de oprichting van Nieuw Thabor Solidariteit vzw.

Het 2017-2021 bestuur van Nieuw Thabor Solidariteit v.z.w. is samengesteld uit: Drs. Thierry Limpens (voorzitter), Dr. Peter Van Breusegem (penningmeester, Dagelijks Bestuur), Dr. Marleen Moonen (Algemene Verdadering).  De jaarlijkse Algemene Vergadering beslist over de verlenging of wijziging van het bestuur.

De maatschappelijk doel van de vzw is bescheven in Artikel 5 van de statuten :

  • "De vereniging heeft tot doel zich in te zetten voor een andere globalisering: die van de solidariteit tussen volkeren. Hiertoe wil ze bijdragen tot de internationale vrede en tot eenheid onder volkeren.
  • De vereniging wil zich door geweldloze acties, campagnes en programma’s verzetten tegen onrechtvaardigheid en wil vrede en ontwikkeling onder mensen nastreven.
  • De vereniging mag hiertoe alle nodige diensten inrichten. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. Zij mag deelnemen in - en samenwerken met - alle ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.
  • Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen."

Raadpleeg de volledige statuten hier.

 

 

 

 

Disclaimer  Bestuur & statuten