h u i s  v a n  v r e d e,   e e n  p l a a t s  v a n  r u s t  e n  o n t m o e t i n g

Unesco Manifest 2000

1. Alle leven eerbiedigen
Eerbied hebben voor het leven en de waardigheid van iedere mens,
zonder discriminatie en zonder vooroordelen.

2. Geweld verwerpen
Actief geweldloos handelen en geweld in alle vormen - fysiek, seksueel,
psychologisch, economisch en sociaal - verwerpen, vooral tegenover
de meest misdeelden en kwetsbaren.

3. Met anderen delen
Mijn tijd en materiƫle middelen delen en zo uitsluiting en onrecht,
politieke en economische onderdrukking helpen bestrijden.

4. Luisteren om te begrijpen
Vrijheid van meningsuiting en culturele verscheidenheid verdedigen,
en steeds de voorkeur geven aan dialoog en communicatie
boven fanatisme, laster en afwijzing van anderen.

5. Zorg dragen voor onze planeet
Op een verantwoorde wijze consumeren met het oog op de
bescherming van het natuurlijke evenwicht op onze planeet.

6. Solidariteit herontdekken
Meebouwen aan de gemeenschappen waartoe ik behoor met aandacht
voor de volwaardige deelname van vrouwen, respect voor democratische
beginselen en met het oog op (nieuwe vormen van) solidariteit.

Bron: vertaling Unesco Manifest 2000 door Pax Christi Vlaanderen.

 

 

 

 

Disclaimer  Bestuur & statuten